Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

 • bởi

THÔNG BÁO

Về việc Chi trả Cổ tức năm 2017

 Kính gửi:         Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 612/2018/CPC1HN- NQ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1HN)

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

 1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 2. 2. Mệnh giá:10.000đ/CP (Mười nghìn đồng một cổ phần)
 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức:5% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 500 đồng)
 4. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/12/2017
 5. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 18/06/2018 và hoàn thành việc nhận cổ tức trước ngày 25/06/2018
 6. Địa điểm và Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Đối với phương thức nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt: Cổ đông xuất trình các giấy tờ

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Bản gốc đối với cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng đối với tổ chức)

– Sổ Cổ đông hoặc bản photo có công chứng Sổ cổ đông (nếu là cá nhân) hoặc bản photo Sổ cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu Cổ đông là tổ chức)

– Giấy ủy quyền có công chứng theo pháp luật (Mẫu 01, đối với cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của Người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

+ Đối với nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

– Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu 02, đối với tổ chức phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu của tổ chức)

– Bản photo sổ cổ đông có công chứng hoặc photo Sổ cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu là tổ chức)

Lưu ý:

 • Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông.
 • Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội sẽ trừ thuế TNCN phát sinh từ việc chi trả cổ tức năm 2017 (đối với cổ đông cá nhân) theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Cổ đông về vấn đề nêu trên. Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu có vấn đề nào phát sinh do các cổ đông chậm trễ nhận cổ tức so với thời hạn Công ty đã thông báo.

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.33765503                           Fax: 024.33765504

Liên hệ: Chị Ngô Minh Trang, SĐT: 0985 433 287

Email: btcdaihoicodong.cpc1hn@gmail.com

Trân trọng thông báo!    

                                                                                                                  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                              Lê Nam Thắng

Tài liệu các Cổ đông có thể download tại đây:

 1. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
 2. Phiếu đăng ký chuyển khoản
 3. Ủy quyền nhận cổ tức

Chức năng bình luận bị tắt.