Chuyển tới nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  • bởi

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Các nội dung thông qua:

1. BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội:

1.TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (download)

2.Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 (kèm TB)

3.Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2019

4.Tờ trình số 1031 Vv Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

5.Tờ trình số 1032 Vv kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

6.Tờ trình số 1033 Vv phương án PPLN 2018, kế hoạch PPLN 2019

7.Tờ trình số 1134 Vv thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

8.Tờ trình số 1135 Vv thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

9. Giấy UQ tham dự ĐH

10. Bản xác nhận tham dự ĐH

BCTC đã kiểm toán 2018- CPC1HN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.