Chuyển tới nội dung

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại phòng họp tầng 1, trụ sở chính của công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội đã diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham gia cuộc họp gồm có 12 cổ đông được ủy quyền có mặt và tham gia. Đại hội đồng cổ đồng thường niên với nội dung chính đánh giá kết kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và thông qua định hướng phát triển công ty năm 2021.

Ông Trần Kim Thanh – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo các kế hoạch sản xuất 2020-2021
Biểu quyết đoàn chủ tịch

Trải qua 1 năm covid đầy khó khăn, cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên thì kết quả kinh doanh không bị ảnh hưởng nhiều, có sự tăng trưởng về doanh thu so với năm 2019. Năm 2020 là một năm có thành tích xuất khẩu đột biến, có nhiều sự cải tiến về khoa học kĩ thuật, các sản phẩm mới được ra mắt.

Một số hoạt động báo cáo trong cuộc họp cổ đông
Một số hoạt động báo cáo trong cuộc họp cổ đông

Thông qua cuộc họp, các đại cổ đông đã tán thành 100% phương hướng phát triển năm 2021 của công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội.
Chúc CPC1 Hà Nội năm 2021 phát triển rực rỡ với nhiều cột mốc đáng ghi nhận hơn nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.