Chuyển tới nội dung

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu Báo cáo Quý IV năm 2019:

Các nội dung báo cáo:

1. Báo cáo tài chính