Chuyển tới nội dung

Nghị quyết HĐQT về viêc điều chỉnh thời gian chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1