Chuyển tới nội dung

Thầu - công nợ

[HN] NHÂN VIÊN LÀM HỒ SƠ THẦU

Làm việc tại: 356A Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Mô tả công việc: Làm hồ sơ thầu Làm hợp đồng, phụ lục liên quan đến hợp đồng Cung cấp giấy tờ hỗ trợ nhân viên kinh doanh Các công việc phát sinh do quản lý phân công

Nhân viên làm hồ sơ thầu

Làm việc tại: 356A Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Mô tả công việc: Làm hồ sơ thầu Làm hợp đồng, phụ lục liên quan đến hợp đồng Cung cấp giấy tờ hỗ trợ nhân viên kinh doanh Các công việc phát sinh do quản lý phân công