Chuyển tới nội dung

Xưởng vi sinh

[NGHIÊN CỨU VIÊN VI SINH]

– Nghiên cứu phát triển sản phẩm có nguồn gốc vi sinh vật: nuôi cấy sinh khối, tách chiết sản phẩm chuyển hóa – Tối ưu hóa quy trình sản xuất trên quy mô công nghiệp – Tiếp cận các công nghệ mới sản xuất thuốc tân dược có nguồn gốc vi sinh vật  

[KỸ THUẬT VIÊN VI SINH]

– Làm việc tại: CNN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, TP. Hà Nội – Hỗ trợ các hoạt động pha chế, kiểm nghiệm trong Nghiên cứu phát triển vi sinh – Quản lý vật tư, trang thiết bị, máy móc. Lập kế hoạch và dự trù hàng tháng, quý – Công việc văn phòng khác, quản lý hồ sơ