Chuyển tới nội dung

Hội thảo hướng nghiệp Cao đẳng Y tế Thanh Hóa – Khảo sát thông tin

 • KHẢO SÁT THÔNG TIN ỨNG VIÊN

   

  Phần I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • MM slash DD slash YYYY
 • Phần II: KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM BẢN THÂN

 • I. Kỹ năng

 • II. Kinh nghiệm

 • Phần III: VỊ TRÍ MONG MUỐN ỨNG TUYỂN

  • Kinh doanh PS: Sản phẩm chuyên sâu
  • Kinh doanh ETC: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Nhi, Hô hấp, Xương khớp, Tại mũi họng, Đa khoa, Mắt)
  • Kinh doanh GP: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Da liễu, thận)
  • Kinh doanh OTC: Phân phối nhà thuốc