Chuyển tới nội dung

Hồ sơ tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại các địa bàn: Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái

  1. PS: Sản phẩm chuyên sâu
  2. ETC: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Nhi, Hô hấp, Xương khớp, Tại mũi họng, Đa khoa, Mắt)
  3. GP: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Da liễu, thận)
  4. OTC: Phân phối nhà thuốc
  • Max. file size: 500 MB.