Chuyển tới nội dung
BFS-Pipolfen
BFS-Pipolfen

Dạng bào chế: 

Dung dịch tiêm

Số đăng ký:

VD-31614-19

Công nghệ: 

BFS-Pipolfen